Mennyi energiát fogyaszt
 
 
 
 

JELENTÉS

AZ
INTERGALAKTIKUS TANÁCSNAK

 

Előrebocsátom, hogy nem hiszek az UFO-kban, és álomfejtő sem vagyok. Ha túl sokat foglalkozom egy témával, akkor néha marhaságokat álmodom, ahol keveredik a munkának és kedvencem Asimov sci-fi műveinek hatása. Volt tehát egy álmom, ahol egy Andromeda ködben létrejött szupercivilizáció vizsgálta a földi fűtési módszereket. A felderítés jelentéstételét álmodtam meg és itt kicsit kiszínezve leírom: 

Tisztelt Intergalaktikus Tanács! 

Rendkívüli megtiszteltetésnek tekintettük, hogy a Salub bolygóval kapcsolatos probléma megoldását ránk bízták, azaz a Kartilla bolygó népére. Mint az köztudott, a Salub bolygó rendkívül elmaradt, szinte ősi, energetikai rendszerét szeretné a Tisztelt Tanács korszerűsíteni, de mivel a mi Galaxisunkban nincs ennyire elmaradott rendszer, és a hipertér ismereteink átadása ennyire primitív nép számára veszélyes és végrehajthatatlan lenne, a szomszédos spirálgalaxis területén a C731-G1 szektorban felfedezett őscivilizáció felderítésére küldtek el minket. Automata szondáink ugyanis innen jeleztek értelmes lényekre utaló elektromágneses sugárzásokat. 

A C731-G1-168 jelű csillagtól számított harmadik bolygó közelében az elektromágneses sugárzás térereje tényleg jelentős, és értelmes lényekre utaló modulált jelekből áll, ezért felkészültünk a feladat végrehajtására. Már a mellékbolygóról végzett felderítéseink alapján megállapítottuk, hogy ezen a bolygón a civilizáció jelentős részben kémiai energián alapul. Önpusztító és katasztrofális gazdálkodást végez, mivel a bolygó gázburkának elemzése arra utalt, hogy olyan vegyületek jelentek meg, amelyek minden általunk ismert biológiai formára károsak. A mellékbolygó – ahogy itt nevezik: Hold – meglátogatására azért volt szükség, hogy a leszállásunkat megelőzően végrehajtsuk a teljes elvegyülésünket lehetővé tevő álcázási feladatokat. (Felvettük az értelmes lények külső alakját és megformáltunk egy átlagos közlekedési járművet, az automatáink jelentése alapján.) Felderítettük továbbá a Salub bolygónak leginkább megfelelő időjárási zónákat is. Mint azt Önök nagyon jól tudják, a Salub bolygó elnyújtott ellipszis pályán kering központi csillaga körül, ami miatt hideg és meleg időszak váltja egymást a keringése során. A C731-G1-168-3 bolygón ugyanez alakul ki bizonyos zónákban, mivel a forgástengelye a pályasíkhoz képest jelentős szöggel eltér. Ezen a zónán belül kerestünk megfelelő leszállóhelyet. 

Leszállásunk után megdöbbenve tapasztaltuk, hogy e civilizáció tagjai a légköri gázban terjedő longitudinális hullámok útján tartják a kapcsolatot egymással, nem ismerik a transzdimenzionális agyhullámokat! Tisztelt Intergalaktikus Tanács! Ez azt jelenti, hogy más információkat is közölhetnek egymással, mint amit az agyuk tartalmaz, hiszen nem érzékelik egymás agyhullámait! Mint a későbbiekben rájöttünk, ezt az egyes egyedek ki is használják, hiszen mi érzékeltük az agyhullámaikat, miközben a longitudinális hullámok információit elemeztük. Ez utóbbit itt „hang”-nak nevezik. Mint későbbiekben tapasztaltuk, az egyik legbonyolultabb hangrendszerű területen – melyet itt Magyarországnak neveznek – sikerült leszállnunk. Az úgynevezett „nyelv” elsajátítása a magunkkal hozott központi agy segítségével egy bolygófordulatnyi idő alatt sikerült. Ezt az időt itt egy napnak nevezik, és 24 részre osztották, amelyet órának neveznek. 365 bolygófordulat alatt teszi meg az utat a központi csillag körül, ezt „év”-nek nevezték el és időjárás szerint a Salub bolygóhoz hasonlóan négy évszakra is beosztották. 

A magukat „emberek”-nek nevező értelmes lények kisebb-nagyobb központokban laknak, és teljesen illogikus módon naponta hosszabb utakat tesznek meg, hogy tevékenységekkel foglalják el magukat, melyet itt munkának neveznek. Rájöttünk, hogy minden tevékenységük kisebb fém- és papírdarabokhoz kötődik, melyet itt „pénz”-nek neveznek. Nem értettük, hogy mi ennek az oka, hiszen a központi agy rövid idő alatt nagy mennyiséget tudott előállítani ezekből az anyagdarabkákból. A pénzhez való kötődésük nagyon erős lehet, hiszen amikor ezeket a használhatatlan anyagdarabkákat a földi közlekedési eszközünkbe hagytuk – amit itt „autó”-nak neveznek – akkor rövid távollétünk után ezek az anyagdarabkák eltűntek és autónkat csak a központi agy gyors reagálása mentette meg nagyobb károsodástól. Biztosíthatjuk Önöket, hogy az agy nem tett kárt a támadókban… 

A tárgyra térve. Megállapítottuk, hogy az emberek ismerik a 3 dimenzióban létező fizikai energiákat, de túlnyomó többségben kémiai energiát használnak. Megjegyezni kívánjuk, hogy már az atomi energiát is ismerik, de az atommagok egyesítéséből származó energiát csak pillanatnyi felszabadítás formájában tudják felhasználni, itt ezt „hidrogénbomba” néven ismerik. Az atommagok hasadását már szabályozni tudják, és elektromos energiát tudnak előállítani belőle. Ismerik a természetes energiaforrásokat is, azonban meglepően ritkán alkalmazzák a tanulmányozott területen. Egy ideig nem is értettük, hogy miért nem használják központi csillaguk és a bolygójuk belsejének az energiáit. Ám felderítő expedíciónk történész-pszichológus tagja hamar összefüggést vélt találni a longitudinális hullám alapú kommunikáció, az erős vágy tárgyát képező anyagdarabkák és az energiafelhasználás különös felépítése között. Úgy építette fel az elképzelését, hogy a „hanggal” közvetített információk minden bizonnyal valamilyen érdekek szerint megtéveszthetik az „emberek” nagyobb csoportjait, akik nyilvánvalóan a megszerzett anyagdarabkákért cserébe nem a megfelelő rendszereket vezetik be az élettereikbe. A tudósunk szerint ez azért van, hogy egyes egyedek, vagy kisebb csoportosulások nagyobb mértékben tudjanak a felettébb vágyott anyagdarabkákhoz hozzájutni. 

Az expedíció társadalomtudósa rövid tanulmányozás után rájött, hogy az emberek saját maguk számára különös szabályozásokat alkottak. Ezek egy részét „törvényeknek”, más részüket „rendeleteknek” nevezik, melyek egy része a mi társadalmunkban is ismeretes, hiszen az élethez fűződő jogokat minden civilizáció ismeri. Itt azonban furcsa módon a szinte mindenre vonatkoznak ezek a szabályozások. 

A civilizáció egyedeinek egy része kis csoportban egyedi lakóhelyen lakik, ezeket itt családi házaknak nevezik, míg más része nagyobb csoportokban közös területen, melyeket itt társasházaknak neveznek. 

Példaként említenénk meg, egy teljesen illogikus szabályozást: Az egyedi lakóhelyek vonatkozásában a kémiai égéstermékek – itt füstnek nevezik – elvezetése céljából kötelezően ki kell alakítani egy csatornát, sőt kettőt. Ez már önmagában furcsa, hiszen a kémiai jellegű energia felhasználása mintha kötelező lenne, holott tudjuk, hogy ennek hatása a környezetre rendkívül káros. Nagyon jól ismerik ugyanakkor az elektromos áramot, sőt ezt természetes energiákból is elő tudják állítani. Ismerik a talajban rejlő energiákat is. Ezekhez nem szükséges (itteni nevén) „kéményt” kialakítani. 

A vizsgált területen az energia legnagyobb részét szilárd, folyékony vagy gáz állapotú anyag elégetésével nyerik, bár van egy atommagok hasadásán alapuló elektromos áramot termelő egységük is. Az égetés, az élet alapját képező gáz egyesítését jelenti egy másik anyaggal. Az égetési folyamat történhet az energiafelhasználás helyszínén, ez esetben az égetendő anyagot kell a helyszínre szállítani, vagy onnan távolabb is, ez utóbbi esetben az energiát kell a felhasználás helyszínére szállítani. A szállítás úgynevezett „díját” mindenképpen „pénzzel” kell megfizetniük felhasználóknak. Megtanultuk, hogy a vizsgált területen a „pénz” mértékegysége a Forint, és mindennek van úgynevezett forintértéke. Érdekes, hogy miért szállítgatják annyit az energiát, ha egyes elemei minden helyszínen megtalálhatók, talán igaza van a történész-pszichológusunknak. 

Mivel a Salub bolygó nagyobb, egységes életterekre épülő társadalommal rendelkezik a tüzetesebb vizsgálatainkat a társasházakra végeztük el. Igen érdekes, hogy ezek közössége időnként összegyűlik és saját sorsára vonatkozó döntéseket hoz, persze a szigorú szabályozórendszeren belül. Az ilyen, úgynevezett „közgyűléseken”, jelentős ismereteket szereztünk az emberek szaporodási módjára vonatkozó kifejezésekről, megtanultuk, hogy az emberek mind „anyától” származnak. Nyilvánvaló, hogy több különböző anyatípus létezik, de az alkalmazott kifejezéseket a központi agy nem tudta értelmezni, az viszont biztos, hogy az „anyához” igen erős érzelmek fűződnek, mert a kifejezések említésekor az érzelemszenzorunk érzékelési szintjét csökkenteni kellett. Megállapítottuk, hogy a Salub bolygón ilyen egyeztetések bevezetésének nincs értelme, hiszen minél többen vannak, annál kevésbé lehet döntéseket hozni, márpedig a Salub élettereiben sokkal többen élnek együtt, mint ezen a bolygón a tanulmányozott helyszíneken. 

A nagyobb élettereket kétféle módon készítették. Az egyik típus apróbb égetett anyagból készült, melyet itt „téglának” neveznek, a másik egy bizonyos folyadékszerű anyagból dermesztett nagyobb anyagdarabokból, melyet itt „panelnek” neveznek. Megállapítottuk, hogy az izolációs technológiában sem fedezték fel a tér tulajdonságainak kihasználását, és ezért normál háromdimenziós anyagokkal próbálják az izolációt megvalósítani. Pedig nálunk köztudott, hogy minden háromdimenziós anyag vezeti a hőt, de hát az itteni technológia még nem transzdimenzionális. Az alkalmazott anyagokat „szigetelőanyagoknak” nevezik. Ezekből nagyon sokfélét alkalmaznak. Az elektromágneses elven működő berendezéseikben – itt TV-nek és rádiónak nevezik – úgynevezett „reklámok” keretében mindegyikről a legjobbat mondják el a sajátságos „beszédjükkel”. Érdekesnek találtuk, hogy az ilyen tényközlésekben semmiféle fizikai adat sem hangzik el, hiszen ha objektíven akarják az egyes egyedek értékelni ezeket az anyagokat, akkor ezeket tudatni kellene velük. 

Lehetséges, hogy igaza van a történész-pszichológusunknak? 

A primitív izolációs technológia sem mindenütt alkalmazott. Némely élettér szánalmasan vékony anyagréteggel van bevonva, az úgynevezett panelházak esetében az izolációs anyagok az idő múlásával szinte önmagukat semmisítik meg. Jelenleg már elkezdték az ilyen jellegű épületek jobb izolációval történő ellátását, de a primitív technológia és a nem megfelelő kommunikáció miatt most ezt okolják egy-két tűzesetért. Megállapítottuk, hogy több úgynevezett „találmány” (így nevezik, ha valami újat talál ki valaki) megoldaná ezeket a problémákat, de ezek ki tudja miért nem tudnak elterjedni.  

Lehetséges, hogy igaza van történész-pszichológusunknak? 

Az úgynevezett „közgyűléseken” érdeklődve figyeltük, hogy a legfőbb vitákat az váltja ki, hogy az anyagot szállítsák-e a helyszínre, vagy az energiát. Több olyan esettel is találkoztunk, amikor a központi agy számítási szerint ennek a vitának semmi értelme sem volt, hiszen az agy megvizsgálta az adott élettér állapotát és megállapította, hogy legfontosabb feladat az izoláció megfelelő biztosítása és az energiaátadás kontrollrendszerének megvalósítása volna. (Ezeket helyi nyelven szigetelésnek, nyílászáró cserének és fűtésszabályozásnak mondják.) Ezek nélkül ugyanis az energiát csak elveszíthetik, elpocsékolhatják. A tanulmányozott területen lehet energiát szállíttatni a helyszínre, de az úgynevezett „gáz” is szállíttatható. (Gáz alatt itt egy szerves anyag lebomlásából származó, talajból kinyerhető anyagot értenek, mely a 12-es és 1-es elem vegyülete. Itt „szénhidrogéneknek” is nevezik az ilyen energiahordozók összességét.) Az agy megállapította, hogy az energiafelhasználás szempontjából mindegy melyik megoldást választjuk. Mindezek ellenére az ilyen jellegű „közgyűléseken” általában úgynevezett „cégek” is megjelentek, akik az itt szokásos „hang” kommunikációval jelezték az általuk javasolt megoldás előnyeit, elhallgatva a lehető legsürgősebb és legfontosabb feladatokat. (A „cégek” olyan csoportosulások, amelyekben „emberek” hajtanak végre tevékenységeket, amelyekért a „cég” „pénzt” kér más emberektől, akik a tevékenységet megrendelik.)  

Lehetséges, hogy igaza van…? 

Érdekes, hogy a fizikai energiák felhasználásáról is esett szó ezeken a „közgyűléseken”, de általában valamiféle „megtérülési mutató” számításai miatt nem szóltak határozatok mellette. A központi csillag energiáját itt sajnos a hideg időszakban nem is lehet felhasználni, hiszen a bolygó tengelyének ferdesége miatt pontosan ebben az időszakban kevés ideig látható a bolygó felszínéről. Az agy számításai szerint a meleg időszakban 7-szer több energia nyerhető ki a központi csillag sugárzásából a bolygófelszínen, mint hideg időszakban. (Ez csak a tanulmányozott helyszínre igaz.) A talaj azonban a hideg időszakban is jól tárolja az energiát, melyet egyszerű körfolyamattal ki lehet nyerni belőle. Ezt a megoldást itt „hőszivattyúnak” nevezik. Nagyon jó hatásfokú rendszereket fejlesztettek ki ezekből az eszközökből, mindegyiket érdemesnek tartjuk arra, hogy a Salub bolygón is alkalmazzák, hiszen az ottani technikai színvonalon már talán előállíthatók. Megfigyeléseink a tanulmányozott helyszínen nagyobb problémákat a következők okozzák: 1.) Bizonyos életterek esetében a helyhiány. Itt ezt „belvárosnak” nevezik. Egyszerűen nincs hova telepíteni a hőnyerő rendszereket. 2.) A szabályozások. Vizsgálataink szerint túl sok úgynevezett „engedély”-hez kapcsolódik a legjobb eszközök telepítése. 3.) A „pénz”. A primitív kémiai rendszerekkel szemben telepítésük drága és érdekes módon a használatukhoz szükséges elektromos áram egysége drágább, mint az egyéb kémiai megoldások energiája. 

Lehetséges, hogy…? 

Megfigyeléseink szerint a tanulmányozott területen nagyon kevés olyan rendszer található, amely az egyéb természetes energiát használja ki. Mivel a bolygó légköre meglehetésen jelentős mozgásokat hajt végre, ezért a levegő mozgását is ki lehet használni. Erre vonatkozóan a leszállási zónában meglehetősen kevés tapasztalatot szereztünk, a bolygó elhagyásakor azonban a lenyugvó központi csillag irányába felszállva jelentős területeket láttunk, melyeken minden bizonnyal ilyen célú kerekek forogtak magas tornyokon elhelyezve. Szabály azonban szabály. Nem volt engedélyezve a második leszállásunk, ezért azt nem mertük megkockáztatni. 

Lehetséges, hogy azokon a területeken nincs igaza történész-pszichológusunknak? 

Tisztelt Intergalaktikus Tanács! 

Az expedíció sikeres volt, hiszen megtaláltuk és hipertéren keresztül el is küldtük Önöknek azokat a C731-G1-168-3 bolygón talált anyagszerkezeteket, melyeket a Salub bolygó izolációs rendszerének fejlesztésére lehet használni. Elemeztük és lemásoltuk azokat a fizikai hőtermelő eszközöket, melyeket a bolygó technikai színvonalán elő lehet állítani és javasoljuk is a gyártásukat. Három dolog bevezetését szeretnénk a Salub bolygón megtiltani: a pénzt, a cégeket és a reklámokat! 

Tisztelettel, 

Urquezy Ciqeully

Kartilla expedíció, C731-G1-168-3 bolygó felderítő parancsnoka 

 

És az álom itt véget is ért. Szerettem volna a Salub bolygón ébredni, de sajnos a Földön, azaz a C731-G1-168-3-as bolygón voltam. Sajnos sem a spanyolviaszt, sem a hiperteret sem találtam még föl. De ugye Ön is inkább a Salub bolygón ébredne? 

Üdv, 

Tölgyesi Antal