ESB 100     •     ESB 200     •     ESB 300     •     ESB 500     •     ESB-13 kályha     •     Medence ESB     •     Napkollektor
 
 
 
 
 
 
 
 

Hogy melegítik a svéd családi házakat ma és a jövőben?

A Svensk Energi egy munkacsoportjának jelentése az Elforskkal és a Villaägarnas Riksförbunddal közreműködésben. (2005. december)

Összefoglalás 

Az elektromosság családi házak fűtésére történő jövőbeli felhasználásának kérdése Svédországban heves vitákat váltott ki. Különösen, mivel a változások – akár megalapozottak, akár a politika diktálja őket – nagy hatással bírnak a gazdaságra, környezetre és egészségre. Ez az egyes emberre és az egész nemzetre is érvényes. Mi helyes? És mi értelmes? 

Ez a jelentés olyan tényanyagon alapul, melyet a Svensk Energi, az Elforsk és a Villaägarnas Riksförbund állapított meg közösen. A családi házak elektromossággal történő fűtésének kérdését korrekt tényanyag alapján kell megvitatni és leírni. Ez ennek a munkának a célja. A tények felderítésével mindenki meg fogja tudni hozni a saját végkövetkeztetéseit. A tények fontosak, mivel éppen az elektromossággal történő fűtés tudja szimbolizálni a nukleáris energia kiváltásának lehetőségét.  

A jelentésben arra is felhívjuk a figyelmet, hogy az elektromosságnak mint energiahordozónak rendkívüli előnyei vannak. Mindenféle égetés – függetlenül az égőanyagtól – károsítja a környezetet. Mivel a Svédország által termelt elektromosság fő forrásai a víz és az urán, ez a termelés csekély az üvegházhatást. Azonkívül, hogy ez az alternatíva növeli az északi elektromossági piacot, az elektromosság termeléséből keletkező káros anyagok relatív korlátozottak. Az elektromosságon alapuló fűtési megoldások bármilyen formában a következőket nyújtják a felhasználóknak: könnyű felhasználhatóság, nagy rugalmasság, továbbá alacsony beszerelési költségek. Előfordulhat, hogy a hőszivattyúkba bizonyos esetekben nagy összeget kell belefektetni, de másrészről jelentősen csökkentik az energiaköltségeket. 

Egy számolási példa: 

Hogy egy családi házat közvetlenül ható elektromos fűtésről átállítsunk melegvizes rendszerre, átlagban körülbelül 50.000 svéd koronát kell befektetnünk. Ehhez jön még egy új hőtermelő berendezés költsége, ami 40.000 és 150.000 korona között mozog. Napjainkban 260.000 svéd családi háznak van közvetlenül ható elektromos fűtése. Ha ezt mindet át kellene állítani, a befektetési költség 25-50 milliárd korona körül mozogna, hogy körülbelül 4 TWh-t (milliárd kWh) elektromosságot egy másfajta fűtéssel cseréljünk ki. Összehasonlításként csak azt említjük meg, hogy Finnország éppen most fordít egy 25 milliárd koronának megfelelő összeget 13 TWh elektromosság kibővítésére. Ez a példa megvilágítja, hogy az erőforrásokat különböző módokon lehet felhasználni. 

Svédországban ma körülbelül 1,1 millió olyan családi ház van, melynek fűtésében az elektromosság valamilyen formában szerepet játszik. Az elektromosság versenyképes volt a vízi- és nukleáris energia kibővítése után az országban. A ’70-es évek két olajár-sokkja felgyorsította az elektromossággal való fűtésre történő átállást. A több elektromos fűtésre való átállás lehetővé tette, hogy Svédország gyorsan elhagyja az olajtársadalmat és az olajtól való függést. 

Az elektromos fűtés felhasználása Svédországban folyamatosan csökkent az utóbbi 15 évben. A távfűtés kibővítése és az, hogy a későbbi években a hőszivattyúk száma gyorsan nőtt, meggyorsította ezt a fejlődést. Ezzel szemben nőtt az elektromosság felhasználása a házimunkák terén. A több számítógép és több háztartási eszköz, a meg növekedett szellőztetés stb. több elektromosságot követel. Az elektromosság központi szerepet tölt be a modern jövőházakban. Ezek nagyon jól szigeteltek és hőszükségletük nagy részét azzal a hővel tudják fedezni, melyet a háztartási elektromosság hoz létre.  

Az elektromosságnak így kulcsfontosságú szerepe van a holnap családi házainak fűtésében is.

A jelentés utolsó bekezdése az energia hatékonyabbá tételéről és a családi házak fűtési igényének csökkentését célzó rendelkezések jelentőségéről szól. Ezen lépés megtétele fontos a fűtési rendszer egy esetleges átállítása előtt. 

Bevezetés és háttér 

A svéd épületek fűtése nagy és fontos kérdés. Svédország teljes energiafelhasználásának kb. 25%-a – azaz kb. 100 TWh – az épületek fűtésére megy el.  

De az elmúlt évszázadban forradalmi változások történtek. Az 1900-as évek kezdetén a szén volt a meghatározó a hozzá tartozó környezeti hatásokkal együtt. A fejlődés a ’60-as, ’70-es évek nagy olajtól való függéséhez vezetett. A svéd elektromosság-termelés kibővítése jó hozzáférést biztosított az elektromossághoz, ami többek között lehetővé tette, hogy Svédország elhagyja az olajtársadalmat. Ez fontos volt a ’70-es évek két olajár-sokkja után. Az elektromos fűtés választása sokak számára sokáig vonzó volt, mert az elektromosság mint energiahordozó nagyon rugalmas, alacsony beszerelési költségekkel jár és könnyen felhasználható. 

Napjainkban arról van szó, hogy kiépítsünk egy hosszú távú és megbízható energiarendszert, mely a következőkre fókuszál: 

- takarékoskodjon az erőforrásokkal ameddig csak lehetséges

- olyan fűtési lehetőségeket válasszon, melyek nem ártanak a környezetnek vagy az emberek egészségének

Ezenkívül még az is fontos, hogy a felhasználónak meglegyen a lehetősége költséghatékony és könnyen kezelhető fűtési formát választani.  

Vagyis Svédország jövőbeli fűtése együtt kell hogy járjon azzal a törekvéssel, hogy erős társadalmat hozzunk létre. Milyen szerepe van az elektromosságnak ebben az összefüggésben? 

Ebben a jelentésben először is különböző fűtési alternatívákról lesz szó. Beszélünk az elektromos áramról mint épületek fűtőanyagáról és mint vízmelegítőről. A háztartási elektromos áramról, melyet nem lehet kiváltani / helyettesíteni, csak röviden ejtünk szót és csak azért, hogy teljes képet nyújtsunk. 

A Svédországban található kb. 1,6 millió családi házból úgy 1,1 millió használ teljesen vagy részben valamilyen formában elektromos árammal történő fűtést. Az elektromos árammal történő fűtés aránya alacsony a többlakásos házak és közösségi épületek esetén. Jelentésünk ezért teljesen a családi házak energiahelyzetére fókuszál. 

A jelentésben megadott információk, ha nem adunk meg más forrást, a 2003-as év statisztikájából származnak. Ez volt az az év, melynek teljes statisztikája hozzáférhető volt a jelentés megírásának idején. 

Az elektromos árammal történő fűtés használata 15 éve csökken 

Az 1990 óta eltelt 15 évben az elektromos árammal történő fűtés folyamatosan csökkent. Ez egy kb. 15%-os csökkenést jelent. Még Norvégiában is úgy tűnik, hogy az elektromos árammal történő fűtés növekedése megállt és már talán el is érte a csúcsot. Ezzel ellentétben Finnországban ellenkező irányú fejlődés figyelhető meg: ott továbbra is meglehetősen stabil a növekedés. Ezt szemlélteti az alábbi ábra: 

Elektromos árammal történő fűtés teljes felhasználása Norvégiában, Svédországban és Finnországban: 

Forrás:

Svédország:     Energimyndigheten, Energiläget 2003

Finnország:    A finnországi Központi Statisztikai Hivatal feldolgozott anyaga (Energy Statistics 2003) az „Elektromosság felhasználása északon” elnevezésű elektromosságot kutató projekt keretein belül

Norvégia:         Vattenfall 

A családi házak energiafelhasználása két területet érint: 

- fűtésre felhasznált közvetlen energia, beleértve a csapvíz felmelegítését

- háztartási energia, melyet szellőzésre, háztartási eszközökre, rádióra, tv-re és számítógépekre stb. használnak 

A több elektromos készülék növeli a háztartási elektromos áram felhasználását 

Az elektromos áramot sújtó adóterhek elmúlt években bekövetkezett jelentős növekedése természetesen hozzájárult ahhoz, hogy a családi házak tulajdonosai figyelni kezdtek az elektromos áram felhasználására. De az ország megváltozott életvezetése – és az elektromos áramot használó készülékek háztartási elterjedésének gyors növekedése – hozzájárult ahhoz, hogy a háztartásokban az elektromosság felhasználása állandóan nőtt. Ez mindenhol így van – a családi házakban is. Az elektromos áram meg növekedett felhasználása hozzájárult az életminőség növekedéséhez otthon és a munkahelyen is, valamint jelentősen megkönnyítette a mindennapokat. 

A pozitív jellemzők között kell még azt is említeni, hogy a háztartási elektromosság, beleértve a világítást, hőt termel, mely bizonyos esetekben képes arra, hogy az új, jól szigetelt családi házak fűtésének nagy részét fedezze. Itt az elektromos áramnak kulcsszerepe van. A háztartási elektromos áram családi házainkban történő fejlődését a következő ábra szemlélteti: 

Háztartási elektromosság családi házakban 

Átlagfelhasználás családi házanként, kWh/ház 

Forrás: SCB, EN 16 SM 0403 

Hogy fűtik a családi házakat napjainkban? 

Svédországnak közel 1,6 millió családi háza van, ha nem számoljuk a mezőgazdasági ingatlanokat és a víkend házakat. Ezeknek valamivel több mint a felét 1970 előtt építették. A ’70-es évek olajkrízisei előtt épített ingatlanok régebbi építési normáknak kellett hogy megfeleljenek, melyek lényegesen alacsonyabb követelményeket támasztottak az energiahatékonysággal szemben, mint napjainkban. Ezért ezeket a házakat vékonyabb szigeteléssel építették, mint napjaink házait, és csak kétszárnyú ablakokkal stb.  

Közvetlenül ható elektromos áram kb. 260.000 családi házban található, melyek nagy részét a ’70-es és ’80-as években építették. Sok ilyen ház tulajdonosa úgy teszi hatékonyabbá az elektromosság felhasználását, hogy az elektromos fűtést kiegészítik levegő/levegő hőszivattyúval.  

Napjaink családiház-tulajdonosai számára a fűtésszámla teszi ki a lakásköltségeknek

nagy részét, pont mint a háztartási elektromosság költségei. Az utóbbi évek hihetetlenül megnövő elektromos áramra kivetett adói és egyéb közterhek megváltoztatták a játékszabályokat a piacon. Mindezek ellenére az elektromos árammal történő fűtés – ahogy alább is látható – megállja a helyét a versenyben.  

Elhibázott befektetés és növekvő egészségkárosodás? 

Mielőtt fontos döntéseket hoznánk, hogy megváltoztassuk az energiafelhasználást a családi házakban, fontos analizálni napjaink valóságát – vagyis a tényeket arról, hogy néz ki az energiafelhasználás és az energiaellátás, és a különböző alternatívák milyen környezeti konzekvenciákkal és költségekkel járnak. Ezen túlmenően az is fontos, hogy képet alkossunk arról, hogy fog kinézni a jövő családi házainak energiaszükséglete. Ha ezeket a kiindulási pontokat nem vesszük figyelembe, azzal a veszéllyel kell számolni, hogy olyan intézkedéseket hozunk, melyek rossz irányba vezetnek. Az átfogó próbálkozások, hogy megváltoztassuk a családi házak energiafelhasználását, továbbra is erős gazdasági jelentőséggel bírnak az egyes felhasználó számára. Ugyanilyen fontos megnézni és átgondolni, milyen környezeti és egészségügyi aspektusokat kell tekintetbe venni.  

Egyébként fennáll a veszély, hogy mindannyian meg fogjuk fizetni a hibás döntéseket növekvő egészségkárosodással és szükségtelen költségnövekedéssel.

Így fűtik a svéd családi házakat 

 

Elektromos áram, olaj, bio
Közvetlenül ható elektromos áram
Elektromos áram vattenburen
Hegyi hőszivattyúk stb
Olaj
Távfűtés
Elektromos fűtés fran levegő hőszivattyúval
Bio
Olaj, bio
Gáz    
 
                  

A fenti ábra mutatja, hogy fűtötték a svéd családi házakat 2003-ban. Ez a családi házakban felhasznált energiaformák egy durva felosztása: Forrás: SCB, EN 16 SM 0403

Kb. 1.100.000 családi ház használ valamilyen formában elektromosságot. Közvetlenül ható elektromos áram kb. 260.000 családi házban van, melyek nagy részét a ’70-es és ’80-as években építették. Kb. 850.000 családi ház különböző kombinációkban használ elektromos áramot. Ez lehet vízteres elektromos fűtés, kombinált bojler, hőszivattyú stb. Az elektromosság fontos volt az olajfelhasználás csökkentése miatt és a közvetlen környezet javítása érdekében.   

Az elektromosságot igénylő hőszivattyúk az a szektor, amely a leggyorsabban növekszik. 2003-ban több mint 260.000 családi háznak volt olyan hőszivattyúja, amit vizes fűtési rendszerhez csatoltak.